Waarom is snellezen handig?

Waarom is snellezen handig?Lezen, iedereen krijgt ermee te maken, vanaf groep 3 begin je er mee en vanaf dan kom je er niet meer van af. Je begint met de kleine woordjes en komt stap voor stap in de buurt van hele zinnen en teksten. De complexiteit van taal komt pas goed tot zijn recht bij het lezen of spreken van volledige zinnen. Bij het lezen van woorden moet het woord ook in de context van de hele zin worden opgenomen. De afzonderlijke woordrepresentaties in het mentale lexicon worden dan samengevoegd tot een hele zin. snellezen is de aangeleerde vaardigheid om zonder begripsvermindering aanzienlijk sneller dan gemiddeld te lezen. Je kan je leessnelheid nu makkelijk verdubbelen door de cursus van snellezen te volgen. Bij deze cursus leer je betere technieken op het gebied van snellezen, geheugentechnieken en mindmappen. Zij brengen je volledig op de hoogte van alle actuele methodes en invalshoeken. Maar wat zijn de voordelen dan van kunnen snellezen? Dat en meer lees je in deze tekst.

Techniek van het snellezen

Met een paar eenvoudige leestechnieken is een enorme verhoging van de begrijpende leessnelheid te verkrijgen. Die technieken sluiten aan op de motorische vaardigheid van het optimaal gebruiken van de oogspieren bij het lezen, in combinatie met de waarnemingsvaardigheid van het zo snel mogelijk verwerken van de gelezen tekst in de hersenen. Algemeen bekende motorische technieken om te kunnen snellezen behelzen het met een bijwijzer maken van grote oogsprongen tussen korte oogfixaties tijdens het lezen. Door de bijwijzer sneller te bewegen, wordt vanzelf ook sneller gelezen.Twee belangrijke waarnemingstechnieken van het snellezen zijn het volharden in vooruitgaand en begrijpend lezen, zonder daarbij te vervallen in herlezen of de tekst hardop te lezen. Met herlezen wordt hier bedoeld het tijdens het lezen weer terug gaan naar een stuk tekst of zin wat je reeds nog gelezen had. Voor de hersenen maak je het dan veel moeilijker om het verhaal in een vloeiende verhaallijn te volgen. En bovendien, wanneer je iets herleest bevordert dit niet het snellezen wat je juist wel wil. Indien de basis van het snellezen is gelegd, kan jij als lezer opschakelen naar wat ingewikkeldere snelleestechnieken. Dit zul je allemaal leren bij de cursus van snellezen.

De voordelen van snellezen 

  • Het zorgt voor een verhoogd tekstbegrip
  • Mensen die snellezen nemen vaak meer op, zij kijken breed en ziet tijdens het kijken meerdere clusters van worden die allemaal een andere betekenis hebben, zo neem je ook dus meer stof in je op, ideaal voor het studeren dus!
  • Mensen die snellezen hebben ook vaak een doel, zij weten wat ze uit de tekst willen havenen activeren hun hersenen dan onbewust door middel van kennis uit de gelezen tekst te halen
  • Meer ontspanning, snellezen geeft meer ontspanning en rust, dit omdat zij een balans kunnen vinden tussen alert zijn op de tekst en het ontspannen lezen. Zo krijgen mensen die snellezen een hoger begrip en kunnen zij zowel gemakkelijker als sneller een grote tekst doorlezen
  • De houding van mensen die snellezen is ook vaak beter, omdat ze zo alert zijn, zitten ze rechtop, in een actieve houding zodat hij of zij genoeg zuurstof binnen krijgt 
  • Ook kunnen mensen die snellezen makkelijker samenvatten wat zij precies gelezen hebben
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn